Floveyor

Aero Mechanische Transporteurs

Floveyor uit Australië is de oorspronkelijke uitvinder van het Aero Mechanisch Transportprincipe. In 1960 werd het systeem ontwikkeld als een efficiënt systeem voor het transporteren van pinda’s. Tegenwoordig worden de Floveyor Aero Mechanische Transporteurs in meer dan 30 landen gebruikt voor het transporteren van veel verschillende poeders en granulaten. De Floveyor Aero Mechanische Transporteurs is geschikt voor het transporteren van stortgoederen in uiteenlopende branches, zoals de voedingsmiddelen-, chemische- en farmaceutische industrie.

Werkingsprincipe

Het Aero Mechanisch Transportsysteem is opgebouwd uit twee transportbuizen waardoor een transportkabel loopt. Deze kabel is voorzien van op gelijke afstand van elkaar geplaatste kunststof schijven, welke op gelijke afstand van elkaar zijn geplaatst en wordt aangedreven door een loopwiel. De schijven lopen vrij van het buisoppervlak met een relatief hoge snelheid (ca. 4m/sec.) waardoor er een luchtstroom ontstaat en het stortgoed wordt gefluïdiseerd. Door dit effect is de transportcapaciteit hoog, en blijven beschadigingen en ontmenging van het stortgoed tot een minimum beperkt.

De belangrijkste voordelen van Aero Mechanisch Transport t.o.v. andere manieren van transport zijn:

  • Breukvrij transport van gevoelige stortgoederen mogelijk
  • Stofvrij, door gesloten systeem
  • Hoge capaciteit mogelijk, van 5 tot ca. 50 M³ per uur
  • Zeer laag energieverbruik
  • Lange levensduur en relatief onderhoudsarm
  • Eenvoudig te reinigen

De capaciteit is in alle gevallen afhankelijk van het soortelijk gewicht, deeltjesgrootte en loopeigenschappen van het product.

De referentie en toepassingenlijst van Floveyor apparatuur wordt u op verzoek beschikbaar gesteld.